nem vagy belépve:
microcspv    "time is not money"
logo Marilyn


keresés:
search
Afrodita Álma (2007)
Jas Sum Od Titov Veles
I Am from Titov Veles

. . . . . . . . . .
(a cspv olvasók szavazata)  itt szavazz !

. . . . . . . . . .
(a cspv szerk-ek szavazata)

hossza: 102 perc
nemzetiség:  macedón, szlovén, belga, francia
műfaj:  dráma
eredeti nyelv: macedón
formátum: feliratos
korhatár 16+
tr tr
vissza a rövid tartalomhoz


A rendezõ nyilatkozata

Elsõ filmem, a Veta, a káoszról szól, második filmem How I Killed a Saint (Hogyan öltem meg egy szentet) a zûrzavarról, az Afrodita álma pedig egy nemzet haláláról. Az identitás többé nem kötõdik a szülõhelyhez vagy az eredethez, az emberek önmagukon belül keresik a választ.
A film egy új kezdetre készít fel, egy reneszánszra, ami éppen itt, a Balkánon kezdõdhet el, egy mozgalomra, amely az eddigiekkel ellentétben nem a múltunkra, hanem a jövõnkre fog fókuszálni. A minket körülvevõ környezet szépségéhez, harmóniájához, kiegyensúlyozottságához fordulok, és szépségen és egyszerûségen keresztül mesélem el történetemet. A formát és a stílust a film kontextusa határozza meg, amely teljesen egyezik személyes mûvészi látásmódommal. A nosztalgia minden filmemnek fontos érzelmi eleme, és a befejezést készíti elõ: a szereplõk, egy nemzet végét. Ennek ellenére ez egy olyan áldozat, amelyet mindenképpen meg kell hoznunk. Véget kell vetnünk valaminek ahhoz, hogy újrakezdhessük.

Hiszek abban, hogy érdemes olyan kortárs történeteket filmen elmesélni, amelyek olyan kérdéseket és dilemmákat feszegetnek, amelyek fontosak egyes társadalmak, kultúrák számára. És ami kortárs, az nem feltétlenül politikai - mint ahogy erre a Balkán kapcsán általában mindenki számít. Léteznek gazdasági, kulturális, szociális tényezõk valamint hagyományok, amelyek azzá teszik a Balkánt és Macedóniát, ami.

Macedón társadalom
Az Afrodita álma a kortárs Macedóniában játszódik, annak társadalmi és kulturális valóságában. A három nõvér harcol a normák ellen, de közben kívánják is, hogy részesei legyenek. Az elmúlt évtized gyors változásainak és nagy bizonytalanságának köszönhetõen - konfliktusok, háború, politikai és gazdasági átmenet - társadalmunknak rengeteg negatív tulajdonsága került felszínre. A három nõvér azzal küszködik, hogy nõként és egyenrangú állampolgárként megtalálja helyét ebben a folyamatosan romló világban.

Az eredeti ötlet
2003 tavaszán olvastam egy újságcikket két nõvérrõl, akik bennégtek saját családi házukban. Amikor megtalálták õket, egyikük közelebb volt az ajtóhoz, a feje szét volt verve, a másik mellette feküdt, és ölelte õt. Némi kutatás után megtudtam, hogy mindketten heroinhasználók voltak.

Álmok
Stilisztikai szempontból a film a mágikus realizmushoz áll közel. Az álmok rendkívül fontos részét képezik a szereplõk életének, hiszen ezek vágyaik meztelen ábrázolásai. Az álmok exteriorizálják Afrodita belsõ életét.

A rendezõ víziója
Ezt a filmet valójában állóképek átalakításának látom, ahol csak a szereplõk mozognak a kereten belül. Az Afrodita álma egy nagyon érzelmes történet, tragédia az elejétõl fogva, amely egyenesen a nézõk gyomrát célozza meg. Úgy lehetne leírni, mint egy mély levegõvételt nagyon hideg levegõbõl. Habár egy szétesõ családról szóla történet, Afrodita végsõ áldozata valójában egy nemes tett, ami egy valaha volt, de már nem létezõért való jajkiáltás is egyben.