nem vagy belépve:
microcspv    "time is not money"
logo Marilyn


keresés:
search
Grimm (2005)
Brothers Grimm, The
Grimm
rendezte:
Terry Gilliam

írta:
Ehren Kruger

. . . . . . . . . . 6.21
(a cspv olvasók szavazata)  itt szavazz !

. . . . . . . . . . 3.8
(a cspv szerk-ek szavazata)

hossza: 118 perc
nemzetiség:  cseh, amerikai
műfaj:  kosztümös, kaland, fantázia
eredeti nyelv: angol
formátum: feliratos
korhatár 16+
c tr tr
vissza a rövid tartalomhoz


A FORGATÁSRÓL

Nincs átok, amelyet el ne tudnánk ûzni;
Nincs varázslat, amit meg ne tudnánk törni;
Nincs démon, akivel nem tudnánk végezni

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer két, magával ragadó, de egymással homlokegyenest ellenkezõ természetû fivér, a cinikus Will és az álmodozó Jacob, akik szerte a világon a Grimm testvérek néven lettek híresek. A fivérek a vidéket járták, tündérmeséket gyûjtöttek és terjesztettek mindenfelé - veszélyekrõl és titokzatos dolgokról szóló meséket, a varázserejû jó és a végtelen gonosz küzdelmének, a közönséges halandók és az örökké rejtélyes szörnyek, misztikus vadállatok és gonosz boszorkák közötti harc hajmeresztõ történeteit, amelyek mind a mai napig elbûvölik, és halálra rémítik az embereket, legyenek akár gyerekek, akár felnõttek. Való igaz, hogy a Grimm testvérek képzeletében születtek meg azok a mesék, amelyek évszázadokon át voltak a legvadabb álmok és legsötétebb lidércnyomások elõidézõi.

Természetesen a Grimm-mesék egyszerûen csak nagyon szórakoztató történetek, amelyekben csak a hiszékenyek és babonásak hisznek - afféle megtévesztés, beugratás az összes! Biztos, hogy nem valóságosak! Vagy talán azok? Terry Gilliam, ez a fantasztikus látásmódú filmalkotó - aki a Brazil, Twelve Monkeys (Tizenkét majom), The Fisher King (A halászkirály legendája) címû filmek vizuális világának a teremtõje - ezúttal a mesemondó fivérek harsányan kavargó kalandjainak világát tárja elénk, amelynek során egy olyan elátkozott faluban találják magukat, ahol a legvadabb és legelképzelhetetlenebb fantázia-szülemények váltak... valósággá. Napjaink két legkarizmatikusabb színésze, Matt Damon és Heath Ledger alakítja a csalókból hõsökké vált testvérpárt.

Gilliam a komédia, a fantázia, a horror és a románc elemeit ötvözi, amikor filmjében a világ talán legismertebb meséi ihlette, nagy ívû és viharos kalandok képét festi elénk.

"A tündérmesék világa az én világom - a fantázia és a rendkívüli dolgok világa ez." - mondja Terry Gilliam, amikor azt magyarázza, hogy miért döntött a The Brothers Grimm címû film elkészítése mellett. "Olyan forgatókönyv készült, amiben valóban hittem. Az elgondolás az volt, hogy ha valóban nagyon valóságos figurákat tudunk teremteni egy nagyon valóságos világban, akkor a nézõ teljes mértékben hinni fog ebben a világban, és szórakoztatónak fogja tartani e világ megismerését akkor is, amikor a tündérmesék furcsa és ijesztõ elemei behatolnak ebbe a világba, és átveszik ott az uralmat."

Gilliam kezdettõl fogva azt a megoldást választotta, hogy túllépett a Grimm testvérek tényleges életének határain, hogy a kaland és virtus lehetõségeit teremtse meg a számukra, amely világot azonban nagymértékben a fivérek saját, szellemesen, ijesztõen és végtelenül lebilincselõ módon kitalált meséi ihlettek. Gilliam így beszél errõl: "Ezért a filmért sok szempontból tartozunk köszönettel a Grimm testvéreknek, de a sztori nem az õ történelmileg hiteles élettörténetük. Lényegében véve róluk írtunk egy mesét, amelynek a során elõször vidám és hõsies fickóknak tûnnek, akik faluról-falura mennek, és megszabadítják az embereket a manóktól, boszorkányoktól és mindenféle fantasztikus lidércnyomástól és rémálomtól - de nagyon hamar átlátunk a szitán, és rájövünk, hogy az egész csak ügyes szemfényvesztés. Idõközben Napóleon hadserege, amely megszállta Németországot, megpróbálja tõrbe csalni a fivéreket, és kiirtani még a hozzájuk hasonlókat is. De rövidesen mindannyian egy olyan világban találják magukat, amely pontos megfelelõje annak a világnak, amit a Grimm testvérek teremtettek a meséikben. Végül a tündérmese valóságossá válik, és a valóság összefonódik a fantáziával."

Tisztelettel adózva a Grimm örökség nagyszerûségének és hátborzongató voltának egyaránt, Gilliam játékosan szövi bele a filmen non-stop módon végigvonuló akciókba a világon mindenütt ismert és szeretett, sokat olvasott legnépszerûbb Grimm mesék felismerhetõ szálait. ’Piroska, Jancsi és Juliska, Rapunzel - a film mindvégig tele van a legismertebb Grimm mesékre való utalásokkal." - mondja a rendezõ. "Habár valójában több száz Grimm mese létezik, csak azokra akartunk utalni, amelyek valóban élnek és húrokat pendítenek meg az emberek képzeletében."

Mindenekelõtt a film értékeli és visszhangozza ezeknek a sötét hangulatú meséknek a szellemét, a hangulat lényegét - az egymással éles ellentétben álló varázslat és rettegés, csoda és bosszú, komikumba hajló bûvölet és vérfagyasztó gonoszság e magas fordulatszámú, lélektani feszültséggel teli keverékét. "A tündérmesék mindig is azt fejezték ki, ahogy a világ megéli a félelmeit és legsötétebb képzelgéseit, és persze azt is, ahogy a ’happy end’- be, a boldog végkifejletbe vetett hitét ébren tartja." - fejti ki Gilliam. "Úgy gondolom, hogy a tündérmeséket mindig egy kicsit veszélyesnek és felkavarónak szánták, ami megbolygatja a dolgokat. Lehet, hogy az volt az elgondolás lényege, hogy aki túl tud élni elegendõ számú tündérmesét, az a valódi világban is megállja majd a helyét."

Az igazi Grimm testvérek hasonló módon hittek ezeknek a meséknek a tagadhatatlanul erõteljes hatásában, és ugyanakkor szórakoztató jellegében. A XIX. századi Németország zavaros körülményei között élve, olyan világ vette körül õket, ahol a babona és a mitológia harcban állt a racionális gondolkodással és modern eszmékkel. Radikális változások ideje volt ez a korábban távoli és elhagyatott, õsi német vidék számára, amikor a napóleoni hadsereg megszállta Németországot - a Felvilágosodás korának okfejtésre, racionális gondolkodásra alapozott elveit hozva magával. Amikor a Felvilágosodás eszméi egy mítoszon és õsi történeteken alapuló életmóddal kerültek összeütközésbe, az ütközés szikrákat csiholt - és ez a gyújtó hatású konfliktus az, amit Gilliam meg akar jeleníteni a filmvásznon, amint a Grimm fivérek éppen a Marbaden nevû falu felé tartanak, ahol inkább hisznek a szemfényvesztésben, mint gyerekeket is lenyelni képes lovakban.

"Nagyon érdekelt az az óriási konfliktus, amely a fantáziában való hit és a Felvilágosodás eszméi között feszült; a konfliktus a Felvilágosodással, amely valójában meglehetõsen merevvé vált azáltal, hogy teljesen hiányzott belõle a bármi titokzatosban való hit." - jegyzi meg Gilliam. "Ezt a sztori valódi részévé tettük. És ez a konfliktus persze a mai napig fennáll."

A sztori lényegét képezik azok a kötelékek is, amelyek két fivért egymáshoz kapcsolnak - és néha szétszakítanak. Will és Jacob Grimm személyisége és filozófiája egymásnak szöges ellentéte, mégis, amikor megérkeznek Marbadenbe, az elátkozott faluba, kölcsönös vonzalmuk ugyanaz iránt a nõ iránt rövidesen tovább bonyolítja a már amúgy is kísérteties fejleményeket.

"Két fivérrõl van szó, akik nyilvánvalóan szeretik egymást, ugyanakkor idõnként le is nézi az egyik a másikat, de kettõjük között mindig nagyon intenzív testvéri kapcsolat áll fenn." - fejti ki Gilliam. "Will igazi sarmõr - csak besétál valahová, és azonnal elbûvöl mindenkit; a lányok ránéznek, és Will mindent megkap, amit csak akar. Jake viszont nem tud szabadulni a mesebeli hercegnõkre vonatkozó álmaitól, és az abszolút, az igazi és egyetlen szerelmet keresi. És Lena Heady, aki Angelika szerepét játssza, maga a tökéletes nõ mindkét fivér számára."

A The Brothers Grimm címû film azonban mindenekelõtt arra volt remek lehetõség, hogy Gilliam a saját képzelete legsötétebb zugaiba szálljon alá, és baljós erdõkbõl, kísérteties kastélyokból, bujkáló farkasokból és titokzatos állatokból, a saját eltéveszthetetlenül egyéni és eredeti filmes stílusával, határozott tollvonásokkal felrajzolt képi világával egybeszõve, egy koromsötét, humortól súlyos univerzumot hozzon a felszínre. Az elgondolás az volt, hogy elõször is megteremtenek egy nyers, XIX. századi valóságot a Grimm testvérek számára - majd ezt egy szürreális álomvilágba "ferdítik", amelybõl, úgy tûnik, hogy nem tudnak menekülni.

"Kezdettõl fogva láttuk, hogy ahhoz, hogy a film tényleg olyan hatást keltsen, mint egy tündérmese, nem forgathattunk igazi erdõben, vagy egy igazi faluban, mert olyat, ami kellett, sehol sem találhattunk. Mindent nekünk magunknak kellett felépíteni, kialakítani. Úgyhogy csaknem mindent mi hoztunk létre, a semmibõl: építettünk kastélyokat és pajtákat, egy stúdió színpadra egy egész erdõt vittünk be élõ fákból, hollókat és lovakat idomítottunk, százával készítettük a különbözõ modelleket - ez volt messze a legnagyobb szabású produkció, amivel valaha foglalkoztam." - összegezi Gilliam.

A GRIMM TESTVÉREK - EGY KARIZMATIKUS PÁR:
MATT DAMON ÉS HEATH LEDGER, WILL ÉS JACOB SZEREPÉBEN

A The Brothers Grimm címû film izgalmas története magukkal a komikus és lebilincselõen kedves fivérekkel kezdõdik - egyikük, egy akaraterõs, kemény legény, nagy hozzáértéssel dolgozó szemfényvesztõ mûvész, aki megpróbál ebbõl valahogy megélni a napóleoni megszállás alatti Németországra jellemzõ nehéz idõkben; a másik egy javíthatatlan álmodozó, aki még mindig hisz a varázslatos mesékben, és a "boldogan éltek, míg meg nem haltak" végkifejletben. Mindkettejük hite és meggyõzõdése próbát áll ki, amikor Marbadenbe, az elátkozott faluba érkeznek. Hogy kalandjaikat igazán nagyszabású, emberinél nagyobb léptékben állítsa a nézõ elé, Gilliam két olyan képzett színészt választott, akiktõl azt remélte, hogy minden téren tudnak majd meglepetést okozni.

"Matt és Heath számomra nyilvánvalóan a film magját, lényegét jelentik." - magyarázza Gilliam, "Elõször arra gondoltam, hogy Matt fogja játszani Jake szerepét, mert õ általában inkább a befelé forduló, érzékeny lelkivilágú figura, és Heath alakítja majd Willt, mert neki általában a belevaló hõs szerepét szánják. De aztán Matt az elsõ megbeszélésünkön azt mondta, hogy Will szerepét szeretné játszani. Elõször nem voltam benne biztos, hogy ez így jó lesz, de akkor meg Heath jött oda hozzám, és azt mondta, ’Hát, szóval én Jake szerepét szeretném játszani.’ És akkor rájöttem, hogy ez volt az abszolút helyes megoldás, mert én nagyon szeretem a színészt a típusával ellentétes szerepben játszatni, és a dolgokat teljesen kifordítani. És ez remekül be is vált, mert mindketten nagy meglepetést okoznak ezekben a szerepekben, és ezek nem olyan alakítások, amilyet valaha is láthattak volna tõlük azelõtt."

Gilliam így folytatja: "Soha senkit nem láttam még olyan keményen dolgozni, mint Mattet, ahogy azon fáradozott, hogy olyan figurává lényegüljön, aki annyira más, mint õ maga a valóságban, és annyira más, mint akármelyik figura, akiket korábban alakított. Az egész viselkedése teljesen más, és remélem, hogy a nézõk ezt pontosan olyan izgalommal fogják fogadni, mint én. Heath pedig olyasvalaki, akit a világ a konvencionálisabb hõs szerepében szokott meg, de itt láthatjuk, hogy van egy másik, idegesebb, csendesebb oldala is, és ez kíváncsivá teszi az embert. Hasonlóan Matthez, Heath sem nyugodott addig, amíg tökéletesen meg nem ragadta a szerep lényegét. Mindketten nagy hatást tettek rám."

Matt sietett megragadni az alkalmat, hogy Gilliammel dolgozhat. "Azt hiszem, minden színész szeretne Terry-vel dolgozni, õ vizuálisan annyira kreatív, és annyira szenvedélyesen tesz mindent, amihez csak hozzáfog." - mondja Matt Damon. "És még a tetejébe egy ilyen remek forgatókönyvet kapni, mint a The Brothers Grimm, ez valóságos istenáldás volt. Úgy gondoltam, hogy nagyon sötét, nagyon mulatságos, és egyáltalán nem hasonlít semmihez sem, amit valaha azelõtt csináltam. Ez egy tündérmese, persze, de egy kalandfilmnek az elemeit is felfedezhetjük benne, sõt kaland, akciófilm, horror, vígjáték és még románc is egyszerre."

Will Grimm fikciós alaknak tekinthetõ figurája, aki lényegében egy okos és cinikus csaló, vagy szélhámos, és nincs felkészülve egy olyan világra, amelyben tündérmesébe illõ szituációk valósággá válnak, azon nyomban felkeltette Damon érdeklõdését. "Will leginkább a pénzkeresés és a hírnév kedvéért foglalkozik a mesemondás mesterségével." - állapítja meg Damon. "Így aztán nem nagyon akarózik neki elhinni, hogy egy erdõ tényleg lehet elvarázsolt. Úgy gondolja, hogy valahol, valami csalafintaságnak lennie kell a dologban, és a fivére kell ahhoz, hogy rávezesse, hogy észrevetesse vele, hogy vannak a világon olyan dolgok, amelyeket nem lehet megmagyarázni, amelyek egyszerûen csak varázslatosak."

Õt is nagyon megfogta az a mód, ahogy a fivérek egymáshoz való kapcsolata változik, amikor a Marbaden faluban kibontakozó, titokzatos és ködösítõ hatású eseményekkel szembesülnek. "Nekem is van fivérem, és nagy hatást tett rám, ahogy a forgatókönyv láthatólag egy valóban becsületes megoldást kínál arra, hogy a testvérek hogyan kezeljék a kapcsolatukat, és ahogy a Will és Jacob közötti dinamika állandó változásban, hol áradásban, hol apadásban van. Ez pontosan így van testvérek között a valóságban is."

Hogy még jobban kiépítsék ezt a szavakkal ki sem fejezhetõ testvéri kötõdést, Damon és Ledger órákat töltött együtt, a forgatás helyszínén lófrálva erre-arra. Damon megjegyzi: "Sok idõt töltöttünk együtt, egyszerûen csak beszélgettünk, aztán megittunk együtt egy sört - mert ezek azok a dolgok, amelyek tényleg felébresztik az emberben a testvéri összetartozás hiteles érzését."

Habár Damon a filmre való felkészülés érdekében olvasott az igazi Grimm testvérek valós életérõl, és a korról, amiben éltek, hamar rájött, hogy az általa alakítandó figura eltér Wilhelm történelmi alakjától. "Az igazi Grimm testvérek fantasztikus német tudósok voltak, és hihetetlenül nagy hazafiak, akik azért gyûjtötték ezeket a meséket, hogy a német nép büszke lehessen a népi hagyományaira és a történelmére, és ne higgye el, hogy az annyira barbár, mint amilyennek mások mondják." - jegyzi meg Damon. "Hihetetlenül érdekes emberek voltak õk ketten, és sok szempontból meglehetõsen befolyásosak is - és életük végéig együtt dolgoztak. De nyilvánvaló, hogy az életrajzuk teljesen más, mint ennek a kalandfilmnek a sztorija. A film nézõpontja sokkal vidámabb, könnyedebb, hogy mélyebb bepillantást engedjen azoknak a meséknek a lényegébe, amelyek oly híressé tették a fivéreket."

Hasonlóan Damonhoz, Heath Ledgert is azonnal elbûvölte a lehetõség, hogy együtt dolgozhat Gilliammel. "Mindig az volt a véleményem, hogy Gilliam ragyogó elme." - mondja a színész. "Ezt a projektet is egy egészen más, magasabb szintre emelte, és minket is inspirált - mindenkibõl, aki csak a filmen dolgozott, kicsiholta ezt a fajta excentrikus, merész, mindent kockáztató hozzáállást. Az egész produkciót nagyon újszerûnek, nagyon másnak és nagyon kellemesnek éreztük."

Ledger számára különösen újszerû és más volt Jacob Grimm-nek, ennek az aggályoskodó mesemondónak a személyisége, aki rádöbben, hogy azok az elvarázsolt világok, amelyekben titkon mindig hitt, valóban léteznek. "Ez a szerep igazi lehetõség volt arra, hogy kibújjak a megszokott bõrömbõl." - mondja Ledger. "Ez komikus szerep, és Terry megadta nekem azt a nagy lehetõséget, hogy kényelmesen és jól érezzem magam benne, ugyanakkor szabadon elmehettem a végletekig, és valóban kifejezhettem önmagam. Életem nagy élménye volt ez a munka."

Ledger arra is késztetve érezte magát, hogy igazi vérrokonságot alakítson ki Matt Damonnal. "Ez igazi, személyes folyamat, ahogy egy szempillantás alatt a másik fivérévé válik az ember." - jegyzi meg Ledger. "Sokféle módon próbáltunk meg egymással szinkronba kerülni, hogy egyformán mosolyogjunk, egyformán nevessünk. Megfigyeltük egymás jellegzetességeit, egymás mozdulatait, hogy hasonló módon alakítsuk a sajátunkat is. De az alapgondolat mégis csak az volt, hogy legyen egy-két hasonlóság, és ugyanakkor sok óriási, szembeszökõ kontraszt - mint ahogy gyakran ez a helyzet fivérek esetében."

A többi szereplõ számára Damon és Ledger alakítása határozta meg a film hangnemét. Jonathan Pryce így foglalja össze: "Rendkívül nagy benyomást tett ránk Matt és Heath munkája, akik oly nagy beleéléssel játszották a szerepüket, és olyan remekül együttmûködtek egymással is. Óriási energiát kölcsönöztek ennek az egyébként is fergetegesen kreatív világnak, amely mindannyiunk számára inspirációt jelentett."


szereplők:
Matt Damon ... Wilhelm Grimm
Heath Ledger ... Jacob Grimm
Mackenzie Crook ... Hidlick
Richard Ridings ... Bunst
Julian Bleach ... Letorc
Bruce MacEwen ... Dax
Jonathan Pryce ... Delatombe
Laura Greenwood ... Sasha
Lena Headey ... Angelika
Petr Ratimec ... Kicsi Will
Barbara Lukêsova ... Grimm mama
Barbara Lukêsova ... Grimm mama
Anna Rust ... Grimm nõvér
Jeremy Robson ... Kicsi Jacob
Veronika Loulova ... Elsie
Monica Bellucci ... Tükör Királynõ


fényképezte:
Nicola Pecorini
Newton Thomas Sigel

vágó:
Lesley Walker

látvány:
Guy Dyas

jelmez:
Gabriella Pescucci
Carlo Poggioli

zene:
Dario Marianelli

mûvészeti rendezõ:
Andy Thomson
Frank Walsh

díszlet:
Guy Dyas
Judy Farr

producer:
Daniel Bobker
Charles Roven
Jake Myers
Michael Solinger
Jonathan Gordon
Bob Weinstein
Harvey Weinstein